Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

kukerski maskiУчениците от трети "б" клас изработиха прекрасни кукерски маски в час по изобразително изкуство под ръководството на класния си ръководител г-жа Р. Николова.