Ел. поща: ch.hrabar@chernorizets.com; тел.: 052-303-284

Снимки от благотворителния концерт можете да видите тук: