Във връзка с подготовката на училището за провеждане на Национално външно оценяване, часовете на 18.05.2018 г. (петък) за втора смяна ще са с намалена продължителност, съгласно Заповед №РД 07-879/15.05.2018 на директора на ОУ "Черноризец Храбър", с която можете да се запознаете в следния файл:

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи