Свободни места в ПГ - целодневно обучение към 20.06.2018 г. - 7 места.

 

Приети деца в ПГ за учебната 2018/2019 година

 

График за подаване на документи за прием в Подготвителна група с целодневна организация на обучение за учебната 2018/2019 година:

28.05.2018 - 08.06.2018 г. - прием на документи в деловодството на училището.

11.06.2018 г. - Първо класиране и обявяване на свободни места

12.06.2018 г. - 19.06.2018 г. - Прием на документи за запълване на свободни места

20.06.2018 г. - Второ класиране и обявяване на свободни места.

 

Необходими документи:

1. Заявление за прием в ПГ по образец:

2. Копие от акт за раждане на детето и оригинал за сверка.

3. Документи, удостоверяващи обстоятелствата съгласно посочените критерии за прием в ПГ.

 

Критерии за прием в ПГ

1. Степен на близост до ОУ "Черноризец Храбър"

а) Местожителство със степен на близост до училището   , съгласно приложената карта, удостоверено с лична карта / документ за регистрация - 50 т.

б) Местожителство със степен на близост   2  , съгласно приложената карта, удостоверено с лична карта / документ за регистрация - 40 т.

в) Местожителство със степен на близост 3   (район Приморски), удостоверено с лична карта / документ за регистрация - 20 т.

г) Местожителство в гр. Варна, извън територията на район Приморски - 10 т.

2. Други деца от семейството, обучаващи се в училище - 40 т.

3. Дете на двама починали родители - 5 т.

4. Дете с увреждания над 50% - 5 т.

 

Карта на степените на близост до училище:

 

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи