I. Критерии за прием в паралелка с изучаване на ИТ в V клас

 

II. Временно класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас с ИТ

 

III. Списък на класирани ученици за паралелка с ИТ в V клас

 

След 2-ро класиране:

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи