График, необходими документи и критерии за прием по паралелки в V клас

 

Заявление за прием в V клас

 

Декларация за прием в паралелка с математика за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"

 

Декларация за прием в паралелка с английски език за ученици, които не са от ОУ "Черноризец Храбър"

 

Резултатите от временното класиране по точки можете да видите във връзките по-долу за съответните паралелки:

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи