Първо класиране на приетите деца в I-ви клас за учебната 2019/2020 година можете да видите тук.

    На 5-ти юни 2019 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща само за VII клас във връзка с провеждане на национално външно оценяване по БЕЛ и математика за учениците от VII клас.

21 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на ДЗИ за XII клас

 

22 май - Спортен празник - организиране на спортни дейности по класове

 

23 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на ДЗИ за XII клас

 

24 май - Участие в общоградското шествие. Сборен пункт - в 10.00 ч. до модна къща "Галатея"

 

27 май - Неучебен ден във връзка с провеждане на избори за Европейски парламент

 

28 май - Възстановяване на учебните занятия съгласно седмичното разписание.

    ОУ "Черноризец Храбър" обявява прием на деца в една подготвителна група за учебната 2019/2020 година. С условията за прием в ПГ можете да се запознаете тук.

    Резултати от състезанието по английски език "English is fun", което се проведе на 24.04.2019 г. можете да видите тук.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи