С решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ  от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г.  (включително) е преустановен учебният процес в училищата на територията на Област Варна поради обявяване на грипна епидемия.

    Състезанието "Решаването на задачи е лесно", обявено за 23.01.2019 г., ще се проведе след възстановяване на учебния процес в училище. Новата дата на състезанието ще бъде обявена в сайта на училището в първия учебен ден след ваканцията.

    На 23 януари 2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2019/2020 година.

                                                Регламент на състезанието можете да видите тук.

     От 14 януари 2019 г. (понеделник) учебните занятия в ОУ "Черноризец Храбър" ще започват от 8.00 ч. при следния дневен режим:

 

I - II клас

III - VII клас

1 час

8.00 – 8.35

1 час

8.00 – 8.40

2 час

8.50 – 9.25

2 час

8.50 – 9.30

3 час

9.40 – 10.15

3 час

9.40 – 10.20

10.15 – 10.40 – голямо междучасие

10.20 - 10.40 - голямо междучасие

4 час

10.40 - 11.15

4 час

10.40 - 11.20

5 час

11.30 – 12.05

5 час

11.30 – 12.10

6 час

12.20 – 12.55

6 час

12.20 – 13.00

   

7 час

13.10 – 13.50

 

С пълното съдържание на дневния режим можете да се запознаете тук.

 

 

 

 

 

   На 14.01.2019 г. (понеделник) от 17.30 ч. ще се проведе среща на учениците от VI-a клас и техните родители с ръководството и преподавателите, преподаващи в този клас.

 

   На 14.01.2019 година (понеделник) от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителна група.

 

 

 

Дневен ред на родителската среща:

   1. Успеваемост на учениците в края на I-ви учебен срок.

   2. Правила за противодействие на училищния тормоз.

   3. Промяна в организацията на обедното хранене на ученици от начален етап.

   4. Разни.

 

koleda 2018Снимки от Коледния концерт на ОУ "Черноризец Храбър" вижте в нашата галерия.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи