На 20 февруари 2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2019/2020 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

 

  На 11 февруари 2019 г. от 16.00 ч. до 18.00 ч. фирмата за униформи ЕТ "Атила 91" ще бъде в училище за приемане на поръчки и доставка.

     Телефон за контакти с фирмата производител на униформи:

052 370780

Със Заповед РД 06-120/29.01.2019 г. на Началника на РУО - Варна са променени датите на олимпиадите и състезанията, както следва:

    - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиада "Знам и мога" за ученици от IV клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

   - На 05.02.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе общински кръг на състезанието "Ключът на музиката" за ученици от IV до VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 9,40 ч.

  - На 05.02.2019 г. от 14.00 ч. ще се проведе общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за VII клас. Всички желаещи да участват ученици се явяват в училище в 13,40 ч.

  С решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е удължена грипната ваканция за всички ученици от Област Варна до 4.02.2019 г. включително.

  05.02.2019 г. е неучебен ден - междусрочна ваканция.

  Учебният процес ще бъде възстановен  на 06.02.2019 г. със седмично разписание за II-ри срок, което ще бъде публикувано в сайта до 31.01.2019 г. Учебните часове за всички класове започват в 8.00 ч. и са с продължителност съгласно дневния режим за втори срок.

 

Олимпиади и състезания, чиито дати съвпадат с периода на обявената грипна ваканция, ще се проведат след възстановяване на учебния процес. Конкретните дати ще бъдат съобщени допълнително.

РУО - Варна

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи