24 maj 640

Във връзка с празничното шествие за 24 май - Ден на българската култура и славянската писменост всички ученици от ОУ "Черноризец Храбър" да бъдат в 9:45 часа на място No.30 съгласно приложената схема:

Всички ученици трябва да бъдат с униформи.

 

Резултатите от състезанието по английски можете да видите тук:

   На 26 април english.png2017 г. от 14:00 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе  състезание по английски език "English is Fun" за ученици от IV-ти клас. В състезанието имат право да участват и ученици от други училища. Получените точки от състезанието участват в критериите за класиране в паралелка с усилено изучаване на английски език в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър".

Регламент за състезание "English is fun"

    На 19 април 2017 г. от 14:00 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Пролетно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас. В състезанието имат право да участват и ученици от други училища. Получените точки от състезанието участват в критериите за класиране за математическа паралелка в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър".

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи