Резултатите от Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно", което се проведе на 17.01.2018 г. в ОУ "Черноризец Храбър" можете да видите тук.

 Обявена е грипна ваканция за всички ученици от Варна от утре - 30 януари 2018 година до края на седмицата. Дните от 3 до 6 февруари 2018 година са междусрочна ваканция.

  II-рия срок за учениците от ОУ "Черноризец Храбър" започва от 07.02.2018 г. със следния дневен режим:

                                    

I - II клас

III IV класV - VII клас

 

1 час

7.30 – 8.10

1 час

8.20 – 8.55

2 час

8.20 – 9.00

2 час

9.10 – 9.45

3 час

9.10 – 9.50

9.45 -10.10 - голямо междучасие

9.50 -10.10 - голямо междучасие

3 час

10.10 – 10.45

4 час

10.10 - 10.50

4 час

10.55 – 11.30

5 час

10.55 – 11.35

5 час

11.40 – 12.15

6 час

11.40 – 12.20

6 час

12.25 – 13.00

7 час

12.25 – 13.05

 

    На 17 януари 2018 г. от 12:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас. В състезанието имат право да участват и ученици от други училища. Получените точки от състезанието участват в критериите за класиране за математическа паралелка в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър" за учебната 2018/2019 година. Регламент на състезанието можете да видите тук.

   ОУ "Черноризец Храбър" обявява конкурс за почасово отдаване под наем на учебни зали и физкултурен салон за образователни дейности.

   Срок за получаване на предложения - 05.01.2018 г.

   С пълния текст на обявата и документацията за участие можете да се запознаете тук.

   ОУ "Черноризец Храбър" обявява конкурс за  отдаване под наем на ученически бюфет - 13м2.

   Срок за получаване на предложения - 05.01.2018 г.

   С пълния текст на обявата и документацията за участие можете да се запознаете тук.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи