На 17 януари 2018 г. от 12:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Зимно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас. В състезанието имат право да участват и ученици от други училища. Получените точки от състезанието участват в критериите за класиране за математическа паралелка в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър" за учебната 2018/2019 година. Регламент на състезанието можете да видите тук.

   ОУ "Черноризец Храбър" обявява конкурс за почасово отдаване под наем на учебни зали и физкултурен салон за образователни дейности.

   Срок за получаване на предложения - 05.01.2018 г.

   С пълния текст на обявата и документацията за участие можете да се запознаете тук.

   ОУ "Черноризец Храбър" обявява конкурс за  отдаване под наем на ученически бюфет - 13м2.

   Срок за получаване на предложения - 05.01.2018 г.

   С пълния текст на обявата и документацията за участие можете да се запознаете тук.

    За пета поредна година ОУ “Черноризец Храбър“ се включи в Седмица на бащата 2017, в рамките на Национална кампания „Да бъдеш Баща“, чиято цел е да покаже важната роля на бащата във възпитанието и развитието на децата, както и взаимната отговорност на двамата родители.

   Повече информация за участието на училището можете да прочетете и в сайта на Националната кампания "Да бъдеш Баща".

 

 

 

От 04.12.2017г. /понеделник/ учениците от випуск III, IV клас и подготвителна група на VII СУ „Найден Геров“ – Варна ще се обучават в сградата на ОУ „Черноризец Храбър“ – Варна.

 

Информация за учениците от ОУ „Черноризец Храбър“ – Варна:

Учебните занятия за учениците от V до VII клас включително ще започват в 7,30 часа.

Учебните занятия за учениците от III и IV клас ще започват в 8,20 часа.

Учебните занятия за учениците от I и II клас ще започват в 8,30 часа.

       Всички ученици идват в училище 10 минути преди началото на учебните занятия.

       Всички ученици са длъжни ежедневно да напускат сградата и дворното пространство след приключване на учебните занятия.

Новото седмично разписание и дневния режим можете да видите тук.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи