площадка в двора на основно училище Черноризец ХрабърЗа новата учебна година беше открита детска площадка в двора на училището предназначена за по-малките - деца от подготвителните групи, ученици от 1-ви до 4-ти клас. Площадката беше изградена по проект "Занимания по интереси на открито".

ОУ "Черноризец Храбър" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфет с площ от 13 м2, намиращ се в сградата на училището. Пълният текст на обявата можете да видите на връзката по-долу:

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи