Учениците от I до IV клас (включително и ученици, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие) в училище, се включиха в Национална изложба на ученическо творчество „Заедно” - организирана от РУО – Велико Търново, Община Лясковец, НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец със съдействието на Център за приобщаващо образование.
    Целите на изложбата са:
1. Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.
2. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности.
3. Да популяризира приобщаването като процес.
Успех на нашите ученици в конкурса!
     

     Резултати от Зимното математическо състезание "Решаването на задачи е лесно", което се проведе на 20.02.2019 г., можете да видите тук.

ЗА НИКОЛА И СБЪДНАТИТЕ МЕЧТИ!

hope2.jpg

  

С ЛЮБОВ ОТ НАС СЪТВОРЕНИ,

МАРТЕНИЦИ БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ,

ЗА НИКОЛА С РАДОСТ ДАРЕНИ,

В НАДЕЖДАТА ДА СМЕ СПЛОТЕНИ!

 

     Ръководството, учителите и учениците на ОУ ”Черноризец Храбър” Ви канят на Мартенски благотворителен базар – част от кампанията „Мечтаем заедно с Никола“.

    От 25-и февруари до 1-ви март 2019 г., на входа на училището, ще се продават мартеници, изработени от нашите ученици, по следния график:

  • 07.15 – 08.00 ч.
  • 13.00 – 14.30 ч.
  • 16.00 – 17.30 ч.

     Набраните средства ще бъдат дарени за рехабилитацията на Никола Сархачев от VII A клас.

Нека отворим сърцата си и подадем ръка за пореден път!

Заедно можем да превърнем искрицата надежда в буен пламък!

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

От 13.02.2019 г. (сряда) се възстановяват учебните занятия в училище съгласно седмичното разписание и дневния режим за II-ри учебен срок.

      Поради авария на отоплителната инсталация в училище се променя организацията за 12-ти февруари (вторник) 2019 г., както следва:

    1. За всички ученици учебните часове преди обяд ще бъдат с продължителност 25 минути при следния дневен режим:

I - VII клас

1 час

08.00 – 08.25

2 час

08.35 – 09.00

3 час

09.10 – 09.35

4 час

09.45 – 10.10

5 час

10.20 – 10.45

6 час

10.55 – 11.20

7 час

11.30 – 11.55

    2. За учениците на целодневна организация е осигурено обедното хранене и часовете ще бъдат с продължителност 20 минути при следния дневен режим:

I - IV клас ЦДО

1 час

11.30 – 11.50

2 час

12.00 – 12.20

3 час

12.30 – 12.50

4 час

13.00 – 13.20

5 час

13.30 – 13.50

6 час

14.00 – 14.20

     3. За Подготвителна група няма промяна в дневния режим. Начало: 08.00 ч., край - 17.30 ч.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи