Ученици и родители от 4-б и 6-б клас се включиха в националната кампания “Да бъдеш баща”, Кампанията има за цел да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. „Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare.

 

В училище Седмицата на бащата (17-23.11.2014г.) беше отбелязана с писане на съчинение “Моят любим спомен с татко“, състезание за бащи и деца „Весела спартакиада" и създаване на творчески кът „Да бъдеш баща“.

 

 

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи