площадка в двора на основно училище Черноризец ХрабърЗа новата учебна година беше открита детска площадка в двора на училището предназначена за по-малките - деца от подготвителните групи, ученици от 1-ви до 4-ти клас. Площадката беше изградена по проект "Занимания по интереси на открито".

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи