Учениците от I до IV клас (включително и ученици, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие) в училище, се включиха в Национална изложба на ученическо творчество „Заедно” - организирана от РУО – Велико Търново, Община Лясковец, НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец със съдействието на Център за приобщаващо образование.
    Целите на изложбата са:
1. Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.
2. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности.
3. Да популяризира приобщаването като процес.
Успех на нашите ученици в конкурса!
     

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи