От 13.02.2019 г. (сряда) се възстановяват учебните занятия в училище съгласно седмичното разписание и дневния режим за II-ри учебен срок.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи