Поради авария на отоплителната инсталация в училище се променя организацията за 12-ти февруари (вторник) 2019 г., както следва:

    1. За всички ученици учебните часове преди обяд ще бъдат с продължителност 25 минути при следния дневен режим:

I - VII клас

1 час

08.00 – 08.25

2 час

08.35 – 09.00

3 час

09.10 – 09.35

4 час

09.45 – 10.10

5 час

10.20 – 10.45

6 час

10.55 – 11.20

7 час

11.30 – 11.55

    2. За учениците на целодневна организация е осигурено обедното хранене и часовете ще бъдат с продължителност 20 минути при следния дневен режим:

I - IV клас ЦДО

1 час

11.30 – 11.50

2 час

12.00 – 12.20

3 час

12.30 – 12.50

4 час

13.00 – 13.20

5 час

13.30 – 13.50

6 час

14.00 – 14.20

     3. За Подготвителна група няма промяна в дневния режим. Начало: 08.00 ч., край - 17.30 ч.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи