На 14.01.2019 г. (понеделник) от 17.30 ч. ще се проведе среща на учениците от VI-a клас и техните родители с ръководството и преподавателите, преподаващи в този клас.

 

   На 14.01.2019 година (понеделник) от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителна група.

 

 

 

Дневен ред на родителската среща:

   1. Успеваемост на учениците в края на I-ви учебен срок.

   2. Правила за противодействие на училищния тормоз.

   3. Промяна в организацията на обедното хранене на ученици от начален етап.

   4. Разни.

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи