Родителска среща

На 10 октомври (сряда) от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове и подготвителна група.

 

 

 

 

 

 

 

Дневен ред:

1. Запознаване с правилника за дейността на училището;

2. Запознаване с безопасните условия на възпитание, обучение и труд;

3. Запознаване с графика за консултации;

4. Резултати от входно равнище на учениците.

 

 

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи