Условията за прием в V клас за учебната 2018/2019 година, графикът на дейностите по приема и временното класиране по брой точки съгласно критерии за прием в V клас можете да видите тук.

   Във връзка с допусната техническа грешка временното класиране за паралелка с математика в V клас за учебната 2018/2019 година е променено на 11.06.2018 г.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи