Със Заповедта за училищен план-прием за учебната 2018/2019 година можете да се запознаете тук.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи