ОУ "Черноризец Храбър" обявява конкурс за почасово отдаване под наем на учебни зали и физкултурен салон за образователни дейности.

   Срок за получаване на предложения - 05.01.2018 г.

   С пълния текст на обявата и документацията за участие можете да се запознаете тук.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи