26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците. От 2001 г. се чества ежегодно. Целта на празника е да насърчи малки деца, ученици и възрастни в изучаването на чужди езици.

    В нашето училище този ден беше отбелязан с изработване на плакати с подходящ тематичен материал. Селин Жанан и Радостин Росенов от VII-a клас се включиха в инициативата. Целта на техния труд беше да се популяризира богатото езиково и културно многообразие в Европа. Дадоха пример на малките  ученици как чрез изучаването на  различните езици могат да се гордеят с уменията си.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи