На 4-ти октомври 2017 година от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за подготвителна група и всички класове от I-ви  до VII-ми клас при следния дневен ред:

1. Запознаване с Правилник за дейността на училището;

2. Запознаване с организацията на учебния ден през учебната 2017/2018 година.

    Очакваме Ви!

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи