На 5-ти септември 2017 година от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове от I-ви  до VII-ми клас.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи