На 19.04.2019 г. от 18.00 ч. в зала 1 на Фестивален и конгресен център ще се проведе тържествен концерт по случай 45 години от създаването на ОУ „Черноризец Храбър“ под мотото "45 стъпки към възможните мечти".  По този повод 19 април 2019 година е неучебен ден.

 

 

 

Резултати от Пролетното математическо състезание "Решаването на задачи е лесно", което се проведе на 10.04.2019 г., можете да видите тук.

    На 24 април english.png2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе  състезание по английски език "English is Fun" за ученици от IV-ти клас. В състезанието имат право да участват и ученици от други училища. Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в паралелка с усилено изучаване на английски език в V-ти клас в ОУ "Черноризец Храбър".

    С регламента на състезанието и критериите за прием в паралелка с английски език можете да се запознаете тук.

 

   На 10 април 2019 г. от 13:30 часа в ОУ "Черноризец Храбър"  ще се проведе Пролетно математическо състезание "Решаването на задачи е лесно" за ученици от IV-ти клас.  В състезанието имат право да участват и ученици от други училища.

   Получените точки от състезанието участват в критериите за прием в V-ти клас за паралелка с усилено изучаване на математика - учебна 2019/2020 година.

      Регламент на състезанието можете да видите тук.

    Учениците от I до IV клас (включително и ученици, на които се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие) в училище, се включиха в Национална изложба на ученическо творчество „Заедно” - организирана от РУО – Велико Търново, Община Лясковец, НУ "Цани Гинчев" - гр. Лясковец със съдействието на Център за приобщаващо образование.
    Целите на изложбата са:
1. Да популяризира ролята на съвременното училище за подкрепа на процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.
2. Да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности.
3. Да популяризира приобщаването като процес.
Успех на нашите ученици в конкурса!
     

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи