zel byd
   За втора поредна година учениците от ОУ “Черноризец Храбър“ участват в еко проект "Зелено бъдеще", съвместно с участници от международната студентска организация AIESEC. Обучението се води на английски език и цели повишаване на екологичното осъзнаване сред учениците за разработване на устойчив начин на живот. Период на проекта: 01.03.2014г. - 15.04.2014г.                                                                                                                                        

Теми на проекта:

  • “Замърсяване на въздуха“                                                                                                  
  • "Управление на опазване на водите“
  • “Управление на отпадъците при производството“
  •  „Зелени технологии и алтернативни източници на енергия“
  •  “Зелен начин на живот“

Ползи от проекта:

  • разширяване мирогледа научениците
  • упражняване на английски език и опознаване на чужди култури
  • обучение в мултикултурна среда
  • обогатяване на общата култура за възстановяване на околната среда
  • създаване на еконавици и добри практики

 

zel byd 1Отборът на ОУ “Черноризец Храбър“, съставен от петокласници и третокласници успя да се пребори и зае III място от пет варненски училища с участници от VI-VIIIкл. На първия ред са нашите приятели от Проекта.

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи