Ръководство

Директор - Соня Стоянова

Зам. директор учебна дейност - Даниела Панова-Пенкова

Зам. директор административно-стопанска дейност - Антон Момчилов

 

Подготвителна група

Емилия Киркова - старши учител

 

Начален етап (I - IV клас) - учители

Йордана Вичева - главен учител

Веселин Семерджиев - старши учител

Весислава Ламбова - учител по английски език

Виолина Миланова - старши учител

Георги Зашев - старши учител
Грета Георгиева - старши учител

Диана Димова - старши учител

Зинаида Велева - старши учител
Иванка Добрева - старши учител

Иванка Събева - старши учител

Лина Салем - учител

Люба Байрактарова - старши учител

Маноела Иванова - старши учител
Петя Горанова - старши учител

Радослава Николова - старши учител

Светлана Бъчварова - старши учител

Светлана Евтимова - старши учител

 

Начален етап (I - IV клас) - учители целодневна организация

Атанас Велев - учител

Валентина Суйчуклиева - старши учител

Венета Христова - старши учител

Детелина Маринова - старши учител

Елена Величкова - учител

Зои Кирякова - старши учител
Красимира Дечева - старши учител
Мариянка Тодорова - старши учител
Нона Янкова - старши учител

Петранка Стефанова - старши учител
Радина Николова - учител

Силвия Абаджиева - учител

 

Учители - Прогимназиален етап

Цветослава Добринова - старши учител по български език и литература

Биляна Койчева - учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Железова - старши учител по английски език

Валентина Томова - старши учител по химия и биология

Виктория Пенкова - старши учител по музика

Десислава Славова - старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Даниела Пенкова - преподавател по ИТ и математика

Димчо Радев - учител по физическо възпитание и спорт
Капка Савова - старши учител по математика и физика
Мария Василева - учител по математика и ИТ

Петкана Попова -  старши учител по математика

Росица Янкова - старши учител по история и география

Соня Стоянова - директор, преподавател по физическо възпитание и спорт

Таня Дечева - старши учител по английски език

 

Педагогически съветник

Галин Ников

 

Ресурсен учител

Валентина Христова - старши учител

 

Администрация

Вера Димитрова - гл. счетоводител

Мария Георгиева - ЗАС

Даниела Душкова - домакин

Магдалена Стоянова - технически секретар

 

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи