Ръководство

Директор - Соня Стоянова

Зам. директор учебна дейност - Хилда Тертерян

Зам. директор административно-стопанска дейност - Даниела Панова - Пенкова

 

Подготвителна група

Петя Георгиева - Старши учител

 

Начален етап (I - IV клас) - учители

Йордана Вичева - главен учител

Валентина Димитрова - старши учител

Веселин Семерджиев - старши учител

Виолина Миланова - старши учител

Георги Зашев - старши учител
Грета Георгиева - старши учител

Диана Димова - старши учител

Зинаида Велева - старши учител
Иванка Добрева - старши учител

Иванка Събева - старши учител

Лина Салем - учител

Маноела Иванова - старши учител
Петя Горанова - старши учител

Радослава Николова - старши учител

Светлана Бъчварова - старши учител

Светлана Евтимова - старши учител

 

Начален етап (I - IV клас) - учители целодневна организация

Атанас Велев - учител

Валентина Суйчуклиева - старши учител

Венета Христова - старши учител

Детелина Маринова - старши учител

Елена Величкова - учител
Емилия Киркова- старши учител

Зои Кирякова - старши учител
Красимира Дечева - старши учител
Люба Байрактарова - старши учител
Мариянка Тодорова - старши учител
Нона Янкова - старши учител

Петранка Илиева - старши учител

Петранка Стефанова - старши учител
Радина Николова - учител

Силвия Абаджиева - учител

 

Учители - Прогимназиален етап

Антоанета Дескова - старши учител по български език и литература

Биляна Койчева - учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Железова - старши учител по английски език

Валентина Томова - старши учител по химия и биология

Виктория Пенкова - старши учител по музика

Гинка Милкова - старши учител по изобразително изкуство

Даниела Пенкова - зам. директор АСД, преподавател по ИТ и математика

Димчо Радев - учител по физическо възпитание и спорт
Капка Савова - старши учител по математика и физика

Красимир Тодоров - учител по домашен бит и техника
Мария Василева - учител по математика и ИТ

Росица Янкова - старши учител по история и география

Соня Стоянова - директор, преподавател по физическо възпитание и спорт

Таня Дечева - старши учител по английски език

Цветослава Добринова - учител по български език и литература и английски език

Хилда Тертерян - зам. директор УД, преподавател по български език и литература

 

Педагогически съветник

Ганка Николова

 

Ресурсен учител

Валентина Христова - старши учител

 

Администрация

Вера Димитрова - гл. счетоводител

Мария Георгиева - ЗАС

Марияна Танчева - домакин

Магдалена Стоянова - технически секретар

 

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи