1-во мястоУчилищният отбор по шахмат се класира на 1-во място на Областните ученически игри 2013/2014 г.

Състезанието се проведе в град Белослав.

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи