Отборътnacionalno schah по шахмат на ОУ "Черноризец Храбър" се представи достойно на националния кръг на ученическите игри 2013/2014 година, който се проведе на 7-8 юни 2014 година в гр. Бургас.

Предстоящо

Няма събития

Обществени поръчки

Достъп до обществена информация

Социални мрежи